Režija: Višnja Skorin

DOP: Filip Tot
Lutkari: Jadran Grubišić, Marta Bolfan Ugljen

Agencija: Imago
Klijent: Saponia Osijek